אודות המיזם

בעבר פותחו אומנויות הלחימה בהתאם לתקופה ,ליכולת היישומית של המתאמנים והסביבה .עם חלוף השנים חלק מתורות הלחימה המשיכו להתפתח ואילו תורות לחימה אחרות נותרו ללא שינוי. ההתפתחות בתורות אומנויות לחימה נבעו בעיקר משינוי הייעוד מהכשרה מיליטאנטית להכשרה לצרכים אזרחיים כגון : לצרכי ספורט, הגנה עצמית וכמנוף לדרך חיים .

בעבר, לימוד אומנויות לחימה בכלל וקראטה בפרט  הועבר לקהל הפעילים כחבילה אחת, מבלי לתת דגש לחלקים הבונים את השלם בהיבט ההתפתחותי, הרגשי והמנטאלי. התפתחות המדע ואבחון האנוש במספר היבטים, איפשרו את פתיחתו של ערוץ חדש ומוסבר היטב בנושא קשב וריכוז כחלק משלם וכחלק דומיננטי בהתפתחות  האנוש.

במסגרת לימודי הקראטה במיזם, המדריכים מחדדים את התחומים החשובים אצל החניך ובכך מחזקים אותו באמצעות אלמנטים דידקטיים. הקראטה נותן מענה אפקטיבי בשיפור בעיות קשב וריכוז וניתן לומר כי הגישה החדשנית בתורות הדרכה המודרניות בהחלט נותנת כלים לשיפור איכות החיים האישית ומשליך אותן לנורמות חברתיות מקובלות .

עמותת "טאצ'  לאיכות חיים " כארגון וכאנשי מקצוע אנו מאמינים ,מכוונים ומטפחים את הפרט בתוך  הכלל כחלק אינטגראלי ובכך ממקמים את הפרט תמיד במרכז ולא בשוליים.

עמותת "טאצ' לאיכות חיים " הנו ארגון המאגד אנשי מקצוע (מתחומי הספורט המדע והרפואה) שלקחו על עצמם את המשימה להיות מעורבים בקהילה באופן מעשי לטובת הדור העתיד.