יתרונות הקראטה המסורתי

קראטה כענף עוסק בעיקר בהתפתחות הפנימית של החניך .יש להדגיש שנקודת הפתיחה הראשונית אינה מחייבת את החניך בהכנות מקדימות ודרישות מיוחדות ," כל אחד יכול" זה הפילוסופיה של ענף הקראטה . יחד עם זאת השלבים בהתפתחות החניך מחזקים מרכיבים מנטאליים ומחשלים מרכיבים פיזיים.

פתגם מאוד חכם אומר "הצלחה אחת מכסה על עשרה כישלונות". תפקידנו כמורי דרך להטמיע בחניך את ההצלחה בכל המובנים ובכך שיוכל להתמודד עם כישלונות רבים. עמידות נפשית ,מנטאלית ופיזית הם חלק בלתי נפרד מרוחו של איש הקראטה. יתרונות אלו מאפשרים למתאמן לגבור בשעת האמת על מתאמנים אחרים העוסקים  בענפי ספורט שונים.