תפקיד ההורים

בעמותה אנו בונים תוכנית משולבת להורים וילדים כחבילה אחת ,ההורים הם אמצעי חשוב מאוד ביישום התוכנית ,בשנים האחרונות במיוחד מתברר שההורים הם ציידי מידע בכל הקשור לאיכות החיים,לכן מפגשים משותפים ופעילות משותפת אכן תורמים להצלחת התוכנית,ההורים הם הגשר ההמשכי בכל הקשור למרחב האישי של הילד ותא המשפחתי התומך והמחזק.