הספר Archive

  • ספר קראטה – תורת הקרב התחרותי נכתב מתוך צורך אמיתי בידע רחב בקרב הספורטאים ,המדריכים והמאמנים בארץ ובעולם. דר' גבי […]

    לרכישת הספר

    ספר קראטה – תורת הקרב התחרותי נכתב מתוך צורך אמיתי בידע רחב בקרב הספורטאים ,המדריכים והמאמנים בארץ ובעולם. דר' גבי […]

    Continue Reading...